Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Studio Sabrina

Zásady zpracování osobních údajů

 

Zásady zpracování osobních údajů

"Ochrana osobních údajů"

1.
Základní ustanovení

 • I. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Pavla Malcová se sídlem Mozartova 2051/8, 700 30 Ostrava - Zábřeh (dále jen: "správce").
 • II. Kontaktní údaje správce jsou :

adresa: Provaznická 90, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
 

IČO : 76511596

e-mail: pavla.kilbergerova@volny.cz

telefon: +420 731 988 008

 • III. Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě

2.
Zdroje a účel zpracování osobních údajů

 • I. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 • II. Správce zpracovává osobní údaje na základě zákonného důvodu, či oprávněného zájmu, jehož cílem je plnění smlouvy.
 • III. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • IV. Účelem zpracování osobních údajů je
 • • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.
Doba uchovávání údajů

 • I. Správce uchovává osobní údaje
  • • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
  • • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 
 • II. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže

 

4.
Vaše práva

 • I. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. II těchto podmínek.
 • II. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

6.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • I. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • II. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • III. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

 


 

GDPr ochrana osobních údajů

Souhlasím se zpracování mých osobních údajů, které jsem si přečetl / přečetla.

jméno :  . …………………………………………………………………….

příjmení : ……………………………………………………………………

tel. číslo. : ………………………………………………………………..,

e-mail : ……………………………………………   ……………. ( není povinný, pouze pokud chcete zasílat akce a novinky )

souhlasím s veřejněním  fotek  na kterých jsem já :    

ano  souhlasím 

Ano souhlasím -  ale pouze kde nejde vidět můj obličej

ne   nesouhlasím

v Ostravě dne ………………  

                                        podpis ………..………………………………. 

 

všeobecné obchodní podmínky – studio  Katy a studio Sabrina

Všeobecné obchodní podmínky jsem si přečetl / přečetla  a souhlasím s nimi

 

Jméno a příjmení

……………………………………………………………………………………….

V ostravě dne ………………… TOPlist